יום ו', ג’ בשבט תשע”ח
ספורט ברשת
    האתר הראשי  |  דף הבית  
השלמת מבדקים בחינוך גופני
פורסם: 20:27 (04/12/17) חנה זהב
תלמידים שמעוניינים להשלים או לשפר תוצאתם במבדקי המיומנות השונים הנערכים בשיעורי חנ"ג, יכולים לפנות ביום ב' לשמוליק בשעת אפס (7:45)
ביום א' לחנה בשיעור שישי (13:00) וליניר בשיעור שביעי (14:00)
(התוצאה תינתן למורה לחנ"ג בכיתתכם)
חדשות הספורט בשחר תשע’’ח
חדשות הספורט בשחר תשע''ז
חינוך גופני "השחר" הוד השרון
הפסקה פעילה
תרגיל תנועה
טבלאות ניקוד
נבחרות ביה"ס - השתתפות בתחרויות/ הישגי הנבחרות
שיאים והישגים- האתלטים הטובים ביותר/ שיאי ביה"ס
חוגים והעשרה / מועדון בית ספרי בכדורסל
משחקים קבוצתיים אחרים
ספורטאים מצטיינים
הליכה ספורטיבית
יצירתיות בספורט
חדשות הספורט בשחר תשע''ו
חדשות הספורט בשחר תשע"ה
חדשות הספורט בשחר תשע"ד
חדשות הספורט בשחר תשע"ג
אישורי יציאה לתחרויות
ארכיון
מקצועות לימוד
מרחב כיתות ושכבות
למידה בשעת חירום