יום ו', ג’ בשבט תשע”ח
ספורט ברשת
    האתר הראשי  |  דף הבית  
סרטון קצר על היוזמות בחינוך הגופני בבית הספר, הפסקות פעילות, נבחרות ביה"ס, ספורטאים מצטיינים, אתר אינטרנט פעיל - ספורט ברשת...

תודה לנועם אברמוביץ (צילום ועריכה) ולמאיה ברגמן (קריינות). http://www.youtube.com/watch?v=SxHVjTAlVWM

 
 
חדשות הספורט בשחר תשע’’ח
חדשות הספורט בשחר תשע''ז
חינוך גופני "השחר" הוד השרון
נושאי הלימוד  
מדידה והערכה  
יוזמות בחינוך גופני  
הפסקה פעילה
תרגיל תנועה
טבלאות ניקוד
נבחרות ביה"ס - השתתפות בתחרויות/ הישגי הנבחרות
שיאים והישגים- האתלטים הטובים ביותר/ שיאי ביה"ס
חוגים והעשרה / מועדון בית ספרי בכדורסל
משחקים קבוצתיים אחרים
ספורטאים מצטיינים
הליכה ספורטיבית
יצירתיות בספורט
חדשות הספורט בשחר תשע''ו
חדשות הספורט בשחר תשע"ה
חדשות הספורט בשחר תשע"ד
חדשות הספורט בשחר תשע"ג
אישורי יציאה לתחרויות
ארכיון
מקצועות לימוד
מרחב כיתות ושכבות
למידה בשעת חירום