יום ו', ג’ בשבט תשע”ח
ספורט ברשת
    האתר הראשי  |  דף הבית  
בכל שנה נבחרים תלמידים מצטיינים בספורט, שבנוסף להצטיינותם בשיעורי החינוך הגופני בולטים בהישגיהם, תורמים רבות לנבחרות ביה"ס ומייצגים את ביה"ס בכבוד רב. כל אחד מהמצטיינים הנבחרים מקבל תעודה אישית מיוחדת עם פירוט הישגיו האישיים הבולטים במשך השנה ופירוט תרומתו לנבחרות ביה"ס בענפי הספורט השונים, וכן לפעילויות הספורט המגוונות בביה"ס (ימי ספורט והפסקות פעילות).

 
 
חדשות הספורט בשחר תשע’’ח
חדשות הספורט בשחר תשע''ז
חינוך גופני "השחר" הוד השרון
הפסקה פעילה
תרגיל תנועה
טבלאות ניקוד
נבחרות ביה"ס - השתתפות בתחרויות/ הישגי הנבחרות
שיאים והישגים- האתלטים הטובים ביותר/ שיאי ביה"ס
חוגים והעשרה / מועדון בית ספרי בכדורסל
משחקים קבוצתיים אחרים
ספורטאים מצטיינים
הליכה ספורטיבית
יצירתיות בספורט
חדשות הספורט בשחר תשע''ו
חדשות הספורט בשחר תשע"ה
חדשות הספורט בשחר תשע"ד
חדשות הספורט בשחר תשע"ג
אישורי יציאה לתחרויות
ארכיון
מקצועות לימוד
מרחב כיתות ושכבות
למידה בשעת חירום