יום ו', ג’ בשבט תשע”ח
ספורט ברשת
    האתר הראשי  |  דף הבית  
אתר פעיל למקצוע החינוך הגופני בחטיבת השחר, בין נושאי האתר : חדשות בתחום הספורט בביה”ס, טבלאות ניקוד, הפסקה פעילה, נבחרות ביה”ס, שיאים והישגים, לוח אירועי ספורט שנתי, נושאי הלימוד, ספורטאים מצטיינים, חוגים והעשרה ועוד...

האתר נבנה ומופעל ע"י חנה זהב רכזת חינוך גופני בבית ספר השחר. צוות המורים לחינוך גופני: חנה זהב דפנה אמיר סופרין שמוליק סגל ניר הפטלנילי בן געים

 
 
חדשות הספורט בשחר תשע’’ח
חדשות הספורט בשחר תשע''ז
חינוך גופני "השחר" הוד השרון
נושאי הלימוד  
מדידה והערכה  
יוזמות בחינוך גופני  
הפסקה פעילה
תרגיל תנועה
טבלאות ניקוד
נבחרות ביה"ס - השתתפות בתחרויות/ הישגי הנבחרות
שיאים והישגים- האתלטים הטובים ביותר/ שיאי ביה"ס
חוגים והעשרה / מועדון בית ספרי בכדורסל
משחקים קבוצתיים אחרים
ספורטאים מצטיינים
הליכה ספורטיבית
יצירתיות בספורט
חדשות הספורט בשחר תשע''ו
חדשות הספורט בשחר תשע"ה
חדשות הספורט בשחר תשע"ד
חדשות הספורט בשחר תשע"ג
אישורי יציאה לתחרויות
ארכיון
מקצועות לימוד
מרחב כיתות ושכבות
למידה בשעת חירום