יום ה', ה’ בטבת תשע”ט
ספורט ברשת
    האתר הראשי  |  דף הבית  
מחניים עם ארבעה כדורים עם אפשרות החזרת שחקנים פסולים למשחק, להפעלת קבוצה גדולה.

משחק מצויין לקבוצה גדולה, משחקים באולם כאשר רק קו האמצע הוא קו ההפרדה בין שתי הקבוצות. ציוד: 4 כדורי עף (במשחק המקורי משחקים עם 5 כדורים) המטרה לפסול את שחקני הקבוצה היריבה פגיעה עם הכדור בשחקן יריב פוסלת אותו ואפשרות פסילה נוספת היא שכל תפיסת כדור פוסלת את הזורק מהקבוצה היריבה. כמו כן, כל תפיסת כדור מחזירה שחקן אחד מאלה שנפסלו קודם בחזרה למשחק (על פי סדר הפסילות, הנפסל הראשון עומד על הקו מאמצע המגרש, הנפסל השני לידו וכך הלאה ונוצרת שורה של נפסלים משתי הקבוצות ) פגיעת כדור שפוסלת שחקן יריב היא מהאוויר או מהקיר אך לא תחשב פסילה אם הכדור פגע ברצפה. פגיעה בראש אינה פוסלת, כך שתלמידים יכולים לנגוח בכדור באופן יזום. אם כדור פגע במספר שחקנים כולם פסולים, אך אם הכדור פגע בשחקן, או שניים והשלישי תפס באוויר הם אינם פסולים (תפיסה מהווה הצלה). פתיחת המשחק בתחילת המשחק שתי הקבוצות עומדות משני צידי האולם על קוי הרוחב של מגרש הכדורסל. 4 הכדורים מונחים על קו האמצע של המגרש ברווחים שווים, לשריקה השחקנים רצים לאמצע על מנת לקחת את הכדורים, לזריקה ראשונה יש לחזור עד קו ה-3 מ' (של מגרש הכדורעף), לאחר זריקה זו מותר להתקרב עד קו אמצע המגרש, * אסור לרוץ עם הכדור אלא שני צעדים בלבד לתנופה בזמן זריקת הכדור. * אסור להחזיק בכדור יותר מ-5 שנית, אסור להחזיק שני כדורים ביחד. * אם תוך כדי אחיזת שחקן בכדור היתה פגיעה בכדור בלבד, מכדור שנזרק ע"י שחקן יריב, השחקן אינו פסול. * להדגיש שתלמידים שמרכיבים משקפיים ותלמידים שאינם מרוכזים (ואלה שחוששים מפגיעת כדורים) יעמדו יותר מאחור. במשחק האחרון בשיעור מי שניפסל לא חוזר ומנצחת הקבוצה שפסלה את כל שחקני הקב' היריבה. כאשר נשאר שחקן אחרון בקבוצה, מותר לו ללכת עם הכדור.

 
 
חדשות הספורט בשחר תשע''ט
טבלאות ניקוד
חדשות הספורט בשחר תשע’’ח
חדשות הספורט בשחר תשע''ז
חינוך גופני "השחר" הוד השרון
הפסקה פעילה
תרגיל תנועה
נבחרות ביה"ס - השתתפות בתחרויות/ הישגי הנבחרות
שיאים והישגים - טבלת שיאי ביה"ס
חוגים והעשרה / מועדון בית ספרי בכדורסל
משחקים קבוצתיים אחרים
באולינג מחניים  
כדור זוהר  
כדור פגיעה  
מחניים אמריקאי  
רוגבי נגיעה  
ספורטאים מצטיינים
הליכה ספורטיבית
יצירתיות בספורט
חדשות הספורט בשחר תשע''ו
חדשות הספורט בשחר תשע"ה
חדשות הספורט בשחר תשע"ד
האתלטים הטובים ביותר, תשע"ב
חדשות הספורט בשחר תשע"ג
אישורי יציאה לתחרויות
ארכיון
מקצועות לימוד
מרחב כיתות ושכבות
למידה בשעת חירום