יום ה', ה’ בטבת תשע”ט
ספורט ברשת
    האתר הראשי  |  דף הבית  
נבחרות ביה"ס משתתפות במפעלי הספורט המחוזיים המאורגנים ע"י הפיקוח על החינוך הגופני וכן במפעלי הספורט העירוניים. ענפי הספורט בהם נבחרות ביה"ס משתתפות: קטרגל, כדורסל, אתלטיקה קלה ובנוסף כדורעף בנות במסגרת מועדון בית ספרי. וכן השתתפות ייצוגית במרוץ ל.ש.י.ר ובמרוץ הוד השרון,

בחירת התלמידים לנבחרות ביה"ס המשתתפות בתחרויות אזוריות ומאורגנות ע"י משרד החינוך או עיריית הוד השרון, תעשה ע"י צוות המורים לחינוך גופני, ובהתייעצות עם מחנכת/מחנך וצוות ההנהלה, וע"פ הקריטריונים הבאים: א. התנהגותו הכללית של התלמיד בביה"ס. ב. יחס התלמיד בשעורי החינוך הגופני במשך כל תקופת לימודיו בביה"ס - הופעה בתלבושת ספורט, ביצוע המטלות הנדרשות, ברמה גבוהה והתנהגות טובה. ג. התנהגות ספורטיבית בזמן ההפסקות הפעילות, הן כצופה והן כשחקן פעיל, ללא אלימות מילולית או פיזית, כלפי שחקנים, שופטים או מורים. חברי נבחרת מייצגים את כלל תלמידי ביה"ס, מוריו ועובדיו. עצם ההשתתפות מהווה תעודת הערכה לתלמיד על כישוריו והתנהגותו בביה"ס!

 
 
חדשות הספורט בשחר תשע''ט
טבלאות ניקוד
חדשות הספורט בשחר תשע’’ח
חדשות הספורט בשחר תשע''ז
חינוך גופני "השחר" הוד השרון
הפסקה פעילה
תרגיל תנועה
נבחרות ביה"ס - השתתפות בתחרויות/ הישגי הנבחרות
תעודות קבוצתיות  
הישגי הנבחרות בתשע"ג  
הישגי הנבחרות בתשע"ב  
הישגי הנבחרות בתשע"א  
הישגי הנבחרות בתש"ע  
הישגי הנבחרות בתשס"ט  
שיאים והישגים - טבלת שיאי ביה"ס
חוגים והעשרה / מועדון בית ספרי בכדורסל
משחקים קבוצתיים אחרים
ספורטאים מצטיינים
הליכה ספורטיבית
יצירתיות בספורט
חדשות הספורט בשחר תשע''ו
חדשות הספורט בשחר תשע"ה
חדשות הספורט בשחר תשע"ד
האתלטים הטובים ביותר, תשע"ב
חדשות הספורט בשחר תשע"ג
אישורי יציאה לתחרויות
ארכיון
מקצועות לימוד
מרחב כיתות ושכבות
למידה בשעת חירום