יום ה', ה’ בטבת תשע”ט
ספורט ברשת
    האתר הראשי  |  דף הבית  
במסגרת תכנית הלימודים בשיעורי החינוך הגופני הבנות בביה"ס מתנסות בהכנת תרגילי תנועה עם מכשירי יד (לבחירה), תרגיל התנועה מהווה 20% מהציון במחצית.

פעילות עם מכשירי יד מגוונים או מכשירים גדולים הניתנים לבחירה ממס' אפשרויות, פעילות עם המכשיר והפעלתו בהתאם לתכונותיו.(לדוגמא- כדור - מתגלגל, קופץ, נזרק, נתפס, מוחזק, מועבר בצורות שונות...) עקרונות מנחים שימוש במרחבעבודה במישורי גובה שוניםרצף בתנועהתיאום ושיתוף בין הבנותמקוריות ויצירתיותתלבושת מותאמתרמת ביצועזמן התרגיל פרטים לגבי תרגילי התנועה לכל שכבת גיל targil תשע''ד.doc

 
 
חדשות הספורט בשחר תשע''ט
טבלאות ניקוד
חדשות הספורט בשחר תשע’’ח
חדשות הספורט בשחר תשע''ז
חינוך גופני "השחר" הוד השרון
הפסקה פעילה
תרגיל תנועה
נבחרות ביה"ס - השתתפות בתחרויות/ הישגי הנבחרות
שיאים והישגים - טבלת שיאי ביה"ס
חוגים והעשרה / מועדון בית ספרי בכדורסל
משחקים קבוצתיים אחרים
ספורטאים מצטיינים
הליכה ספורטיבית
יצירתיות בספורט
חדשות הספורט בשחר תשע''ו
חדשות הספורט בשחר תשע"ה
חדשות הספורט בשחר תשע"ד
האתלטים הטובים ביותר, תשע"ב
חדשות הספורט בשחר תשע"ג
אישורי יציאה לתחרויות
ארכיון
מקצועות לימוד
מרחב כיתות ושכבות
למידה בשעת חירום